Menu

Các nội dung bắt buộc của Thư Ủy quyền

Hồ sơ công bố mỹ phẩm của Quý khách sẽ không thực hiện được nếu Thư Ủy quyền thiếu các điểm sau:

 

(1) Tên, địa chỉ của nhà sản xuất. Trường hợp bên ủy quyền là chủ sở hữu sản phẩm thì phải nêu rõ tên, địa chỉ của chủ sở hữu sản phẩm và tên, địa chỉ của nhà sản xuất
(2) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được ủy quyền
(3) Phạm vi ủy quyền (đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam)
(4) Nhãn hàng hoặc tên sản phảm được ủy quyền
(5) Thời hạn ủy quyền
(6) Cam kết  cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam
(7) Tên, chức danh, chữ ký của người đại diện cho bên ủy quyền
Các tin khác
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀ LÊ
Add: P.2104, Khu A, tòa nhà M3-M4 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04 .6273.8033 / Fax: 04.6273.8028.
Thiết kế website bởi ADC Việt Nam
  • Số lượt thăm:339095
  • Online:21