Menu

Quy định về Hồ sơ thông tin sản phẩm

  •  Tóm  tắt Hồ sơ Thông tin sản phẩm mỹ phẩm
          Phần 1: Tài liệu hành chính và tóm tắt về sản phẩm
          Phần 2: Chất lượng của nguyên liệu

                Phần 3: Chất lượng của thành phẩm

                Phần 4: An toàn và hiệu quả

  •    Quy định chi tiết Hồ sơ thông tin sản phẩm bằng tiếng Việt
  •    Regulations for  Product Information File
Các tin khác
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀ LÊ
Add: P.2104, Khu A, tòa nhà M3-M4 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04 .6273.8033 / Fax: 04.6273.8028.
Thiết kế website bởi ADC Việt Nam
  • Số lượt thăm:339094
  • Online:22