BÁO GIÁ CÔNG BỐ MỸ PHẨM

BÁO GIÁ CÔNG BỐ MỸ PHẨM

 

Ích lợi mạng lại

  • Hiệu chỉnh thành phần đúng quy định Việt Nam và mong muốn của doanh nghiệp nhập khẩu
  • Thể hiện công dụng bằng những lời có cánh trong khuôn khổ pháp luật
  • Soạn thảo Thư Ủy quyền và tư vấn chuẩn bị CFS

Thời gian

7 – 10

ngày làm việc

Chi phí

>200      sản phẩm               1.270.000 đ/sản phẩm

>100      sản phẩm               1.380.000 đ/sản phẩm

  >30      sản phẩm                1.490.000 đ/sản phẩm

6 – 30   sản phẩm               1.600.000 đ/sản phẩm

   <6        sản phẩm               2.150.000 đ/sản phẩm

 

Giấy tờ cần chuẩn bị

  1. CFS hợp pháp hóa lãnh sự
  2. Thư Ủy quyền hợp pháp hóa lãnh sự
  3. Thành phần bản mềm
  4. Nhãn sản phẩm (nếu có)

 

Công bố

thực phẩm thường

Cập nhật

Thực phẩm thường

 

Công bố

thực phẩm BVSK

Cập nhật

Thực phậm BVSK

 

Ích lợi mạng lại

  • Thực hiện dịch vụ tại mọi tỉnh thành trên cả nước
  • Tối đa hóa chi phí và thời gian của khách hàng
  • Tư vấn chiến lược trước, trong và sau công bố

 Thời gian

(ngày làm việc, tình từ khi tiếp nhận dịch vụ)

7 – 10

 

2 – 3

30 – 40

 

7 – 10

 

 

Phí tư vấn

 

> 50

 

> 30

 

> 20

 

 

> 10

 

 

6-10

 

 

 

1- 5

1.100.000

 

1.250.000

 

1.500.000

 

1.750.000

 

2.200.000

 

 

550.000

 

650.000

 

750.000

 

850.000

 

1.100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.500.000

 

18.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.300.000

 

4.400.000

 

Giấy tờ cần chuẩn bị

01 mẫu

Nhãn sản phẩm

Nhãn thay đổi

CFS hợp pháp hóa

01 mẫu

Nhãn sản phẩm

Nhãn thay đổi

 

 

Tin tức khác