Báo giá công bố thực phẩm

 

Công bố

thực phẩm thường

Cập nhật

Thực phẩm thường

 

Công bố

thực phẩm BVSK

Cập nhật

Thực phậm BVSK

 

Ích lợi mạng lại

  • Thực hiện dịch vụ tại mọi tỉnh thành trên cả nước
  • Tối đa hóa chi phí và thời gian của khách hàng
  • Tư vấn chiến lược trước, trong và sau công bố

 Thời gian

(ngày làm việc, tình từ khi tiếp nhận dịch vụ)

7 – 10

 

2 – 3

30 – 40

 

7 – 10

 

 

Phí tư vấn

 

> 50

 

> 30

 

> 20

 

 

> 10

 

 

6-10

 

 

 

1- 5

1.100.000

 

1.250.000

 

1.500.000

 

1.750.000

 

2.200.000

 

 

550.000

 

650.000

 

750.000

 

850.000

 

1.100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.500.000

 

18.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.300.000

 

4.400.000

 

Tin tức khác