Menu
Xem theo ngày :

Dịch vụ đăng ký lưu hành hóa chất chế phẩm y tế và gia dụng tại Việt Nam

Nếu chúng tôi đã nhận lời tư vấn hồ sơ sản phẩm của Quý công ty, khả năng nhận được Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành là 100%

Dịch vụ

Thời  gian

Chuẩn bị tối thiểu

Kết quả

Xin nhập khẩutrước  đăng ký lưu hành

15

ngày làm việc

 

1.  MSDS

2.  Kế hoạch nhập khẩu

 

Công văn cho phép nhập khẩu theo đúng yêu cầu

Đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm nhập khẩu

4

tháng

 

1.    CFS

2.    Thư Ủy quyền

3.    MSDS (nếu có)

4.    Mẫu nhãn

5.    Mẫu sản phẩm

6.    ĐKKD/CNĐT có chức năng kinh doanh hóa chất

 

 

 

 

1.  Đảm bảo nhận được Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành

2.  Xây dựng toàn bộ tài liệu kỹ thuật + rà soát mẫu nhãn

3.  Đảm nhiệm hiệu quả kiểm nghiệm và khảo nghiệm

 

Đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm sản xuất nội địa

4

tháng

 

1.    Cam kết bảo vệ môi trường tùy quy mô sản xuất

2.    Mẫu nhãn

3.    Mẫu sản phẩm

4.    ĐKKD/CNĐT có chức năng kinh doanh hóa chất

Đăng ký bổ sung   (có khảo nghiệm)

2

tháng

 

1.  Nội dung cần bổ sung

2.  Mẫu sản phẩm

3.  Mẫu nhãn

               

              1. Đảm nhận hiệu quả khảo nghiệm và xây dựng hồ sơ

              2. Đảm bảo nhận được công văn cho phép đăng ký bổ sung

             

Đăng ký bổ sung  (không khảo nghiệm)

15

ngày làm việc

 

1.  Nội dung cần bổ sung

2.  Mẫu nhãn sản phẩm

 

1.  Xây dựng trọn vẹn hố sơ kỹ thuật giải trình thay đổi

2.  Đảm bảo nhận được công văn cho phép đăng ký bổ sung

 

Đăng ký lưu hành lại

 

15

ngày làm việc

 

 

1.  Thư Ủy quyền

2.  Mẫu nhãn sản phẩm

3.  Mẫu sản phẩm

 

1.  Tư vấn thời hạn đăng ký lại phù hợp

2.  Đảm nhiệm nhanh gọn khảo nghiệm

3.  Đảm bảo nhận được Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành

 

Đăng ký quảng cáo

15

ngày làm việc

   Nội dung quảng cáo

 

1.  Tư vấn hiệu chỉnh nội dung quảng cáo

2.  Đảm bảo nhận được xác nhận đăng ký quảng cáo

Xin CFS xuất khẩu

15

Ngày làm việc

1.    Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký

2.    Quốc gia xuất khẩu

 

Bao trọn gói toàn bộ quy trình

  • Cấp CFS
  • Chứng nhận lãnh sự

 

 

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀ LÊ
Add: P.2104, Khu A, tòa nhà M3-M4 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04 .6273.8033 / Fax: 04.6273.8028.
Thiết kế website bởi ADC Việt Nam
  • Số lượt thăm:339027
  • Online:6