Đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

Thuốc Bảo Vệ Thực Vật - Thông tư 231/2016/TT-BTC

Thuốc Bảo Vệ Thực Vật - Thông tư 231/2016/TT-BTC

31/03/2018

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4, Khoản 7 Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư do doanh nghiệp nhập khẩu...

Loại bỏ một số hoạt chất khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật

Loại bỏ một số hoạt chất khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật

31/03/2018

Hiện nay, trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, thuốc BVTV có chứa hoạt chất 2.4D có tới 36 tên thương phẩm hoạt...