Hóa nông nghiệp

Ưu nhược điểm của phân lân và cách dùng hiệu quả

Ưu nhược điểm của phân lân và cách dùng hiệu quả

02/04/2018

“Mỗi loại phân bón phù hợp và có thế mạnh với từng đồng đất khác nhau. Là DN chân chính, các nhà SX nên nói rõ sản phẩm của mình có...

Phân bón vô cơ đa thành phần

Phân bón vô cơ đa thành phần

02/04/2018

Sự đa dạng về thành phần dinh dưỡng với các tỷ lệ tham gia cân đối cho từng loại cây trồng, đất trồng, từng giai đoạn sinh trưởng...

Một số loại phân vô cơ thông dụng (Phần 1: Phân đơn)

Một số loại phân vô cơ thông dụng (Phần 1: Phân đơn)

02/04/2018

Nếu đất chua cần bón vôi, lân trước khi bón Sunphat đạm. Đạm sunphat được dùng chuyên để bón cho các loại cây cần nhiều S và ít N...