Loại bỏ một số hoạt chất khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật

Ngày 8/2/2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Quyết định số 278/QĐ-BNN-BVTV loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất 2.4D và Paraquat ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam (Ban hành theo Thông tư số 03 /2016/TT-BNNPTNT của Bộ NNPTNT ngày 21.4.2016). Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Đây là những hoạt chất độc có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường.

Hiện nay, trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, thuốc BVTV có chứa hoạt chất 2.4D có tới 36 tên thương phẩm; hoạt chất Paraquat có tới 46 tên thương phẩm. Hiện nay, có nhiều hoạt chất thuốc trừ cỏ nằm trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam có thể thay thế 2.4D để trừ cỏ dại hiệu quả nên việc Bộ NNPTNT loại bỏ 2.4D ra khỏi Danh mục thuốc BVTV là hết sức cấp thiết.

Trước đó, ngày 03/01/2017 Bộ NN&PTNT đã ký quyết định số 03/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ thuốc BVTV có chứa 3 hoạt chất gồm Carbendazim, Benomyl và Thiophanate-methyl ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Hoạt chất Carbendazim có 109 tên thương phẩm, hoạt chất thuốc Benomyl có 16 tên thương phẩm và hoạt chất Thiophanate-methyl có 90 tên thương phẩm.

Carbendazim, Benomyl và Thiophanate-methyl hiện đã bị nhiều nước trên thế giới cấm sử dụng vì hoạt chất có tính độc cao gây tác động đến sức khỏe con người, hệ sinh thái môi trường. Tuy nhiên, đây là hoạt chất sử dụng khá phổ biến ở Việt Nam.

Theo Quyết định 03/QĐ-BNN-BVTV và 278/QĐ-BNN-BVTV, thuốc có chứa hoạt chất Carbendazim, Benomyl, Thiophanate-methyl, 2.4D và Paraquat chỉ được sản xuất, nhập khẩu tối đa 01 năm, được buôn bán, sử dụng tối đa 02 năm kể từ ngày quyết định có liệu lực. Ngừng toàn bộ các thủ tục đưa vào Danh mục đối với các hồ sơ đăng ký thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất 5 hoạt chất trên kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Theo Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 2013, các loại thuốc sẽ bị loại khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam trong trường hợp có bằng chứng khoa học về thuốc BVTV gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường. Theo Luật, thuốc thành phẩm hoặc hoạt chất trong thuốc thành phẩm có độc cấp tính loại I, II theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS), trừ thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc bảo vệ thực vật dùng để xông hơi khử trùng, thuốc trừ chuột; thuốc trừ mối gây hại công trình xây dựng, đê điều; thuốc bảo quản lâm sản mà lâm sản đó không dùng làm thực phẩm và dược liệu sẽ không được đăng ký vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam./.

 

Tin tức khác