Phân bón hữu cơ

Phân bón hữu cơ liệu có “cửa” phát triển?

Phân bón hữu cơ liệu có “cửa” phát triển?

02/04/2018

Khi phân bón vô cơ (hóa học) chiếm gần 90% thị phần phân bón Việt Nam thì làm thế nào để thay đổi tập quán dùng phân vô cơ và hướng...

Phát triển phân bón hữu cơ: Khó, nhưng không thể không làm

Phát triển phân bón hữu cơ: Khó, nhưng không thể không làm

02/04/2018

Đã đến lúc nông nghiệp Việt Nam cần một hướng đi mới bền vững và hiệu quả hơn, đó là sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ.

Khái niệm phân Hữu Cơ

Khái niệm phân Hữu Cơ

02/04/2018

Là phân chứa những chất dinh dưỡng ở dạng những hợp chất hữu cơ như: phân chuồng, phân xanh, phân than bùn, phụ phế phẩm nông...