Menu

Danh mục cung cấp dịch vụ

DỊCH VỤ

TÀI LIỆU CẦN THIẾT

THỜI GIAN

TIẾN HÀNH

Đăng ký lưu hành chính thức

1.     Giấy đăng ký kinh doanh

2.     Tài liệu kỹ thuật

3.     Bản hợp pháp hóa Thư ủy quyền của nhà sản xuất và Certificate of Free Sales đối với sản phẩm nhập khẩu

4.     Giấy phép môi trường đối với các sản phẩm sản xuất trong nước

5.     Mẫu sản phẩm

30 - 60

ngày làm việc

Đăng ký lưu hành lại

1.     Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2.     Báo cáo kết quả kinh doanh tại Việt Nam

30

ngày làm việc

Đăng ký bổ sung phạm vi sử dụng

1.     Giấy đăng ký kinh doanh

2.     Bản sao Giấy phép lưu hành

3.     Tài liệu kỹ thuật

4.     Mẫu sản phẩm

10

ngày làm việc

Xin phép nhập khẩu

1.     Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2.     Bản sao giấy chứng nhận đăng ký lưu hành của hóa chất, chế phẩm được sản xuất từ hóa chất xin nhập khẩu.

3.     Kế hoạch sử dụng số hóa chất, chế phẩm xin nhập khẩu.

5 - 15

ngày làm việc

Đăng ký quảng cáo

1.     Giấy đăng ký quảng cáo

2.     Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị xin quảng cáo.

3.     Bản sao giấy chứng nhận đăng ký lưu hành của hóa chất xin quảng cáo

4.     Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng hình, đĩa hình; băng âm thanh, đĩa âm thanh, đĩa mềm hoặc các vật liệu khác, makét quảng cáo

Thay đổi tên thương mại khi xuất khẩu

 Nội dung mẫu nhãn của hóa chất, chế phẩm sau khi đổi tên thương mại

5 – 10

ngày làm việc

Xin cấp Chứng nhận bán tự do (CFS)

1.     Bản sao công chứng ĐKKD

2.     Bản sao công chứng Giấy phép lưu hành

5

ngày làm việc

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HÀ LÊ
Add: P.2104, Khu A, tòa nhà M3-M4 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04 .6273.8033 / Fax: 04.6273.8028.
Thiết kế website bởi ADC Việt Nam
  • Số lượt thăm:345289
  • Online:18