Thuốc bảo vệ thực vật

THUỐC TRỪ SÂU NURELLE D 25/2.5EC

THUỐC TRỪ SÂU NURELLE D 25/2.5EC

31/03/2018

Lúa: sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu phao, sâu keo, bọ xít, sâu gai, muỗi hành...; đậu: sâu xanh, sâu tơ, xanh da láng, sâu keo (ăn...

THUỐC TRỪ SÂU OPULENT 150SC

THUỐC TRỪ SÂU OPULENT 150SC

31/03/2018

Thuốc trừ sâu thế hệ mới, cơ chế diệt sâu độc đáo, đặc trị sâu kháng thuốc, có khả năng diệt ấu trùng và trứng, không gây kháng chéo...

THUỐC TRỪ SÂU TAKARE 2EC

THUỐC TRỪ SÂU TAKARE 2EC

31/03/2018

- Chuyên trừ nhện, sâu hại nhóm chích hút. - Không độc hại với môi trường, động vật bậc cao, sản phẩm lý tưởng trong nông nghiệp...