Loading...

GIA CÔNG KHẨU TRANG VẢI Ở KHU CHẾ XUẤT

Câu hỏi 10:

Công ty nhận đơn hàng may khẩu trang vải cho một doanh nghiệp trong nước, nhưng chúng tôi không bắt kịp thời gian giao hàng, vì vậy chúng tôi có ký hợp đồng gia công với một DN ở Khu chế xuất Long Bình: chúng tôi cung cấp tất cả các nguyên phụ liệu để may và đóng gói cho DN chế xuất, sau khi hoàn tất sản phẩm, DN sẽ xuất lại cho chúng tôi. Tất cả các nguyên phụ liệu may và đóng gói sản phẩm chúng tôi đều mua ở Việt Nam.Vậy chúng tôi làm cả thủ tục xuất khẩu nguyên liệu (loại hình: E82) và nhập khẩu thành phẩm (E41) có đúng không? Khi mở tờ khai nhập khẩu lại thành phẩm là khẩu trang, chúng tôi có kê khai thuế và có đóng thuế nhập khẩu, VAT theo mã HS là khẩu trang hay không?

Tên doanh nghiệp: CTY TNHH MTV PHÁT TRIỂN TRANG PHỤC PHỤ NỮ KIỂU PHÁP (VIỆT NAM)

Trả lời: 

1./ Về thủ tục hải quan:

- Căn cứ khoản 2 Điều 76 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 52 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 quy định:

52. Điều 76 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 76. Thủ tục hải quan đối với trường hợp DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công, DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, DNCX thuê DNCX khác gia công, DNCX thuê nước ngoài gia công

...2. Hàng hóa do DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa:

a) Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài tại mục 1 và mục 3 Chương III Thông tư này. Riêng về địa điểm làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp nội địa được lựa chọn thực hiện tại Chi cục Hải quan quản lý DNCX. Khi khai chỉ tiêu thông tin “số quản lý nội bộ doanh nghiệp” trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp nội địa phải khai như sau: #&GCPTQ;

b) DNCX không phải làm tục hải quan khi nhận hàng hóa từ nội địa để gia công và trả lại sản phẩm gia công vào nội địa.

Khi DNCX nhận gia công cho Công ty là DN nước ngoài, khi đó Công ty phải thực hiện thủ tục hải quan theo thủ tục đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài được quy định tại Điều 67 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 44 Điều 1Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

2./ Về thuế nhập khẩu:

- Căn cứ Điều 22 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định:

Điều 22. Miễn thuế hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan

1. Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 8 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Trường hợp sản phẩm được sản xuất, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu vào thị trường trong nước phải nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế suất, trị giá tính thuế của mặt hàng nhập khẩu vào nội địa Việt Nam.

3. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định này.

Căn cứ quy định nêu trên trường hợp, hàng hóa của Công ty gia công tại khu phi thuế quan, sử dụng nguuyên liệu mua tại Việt Nam, không có sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài thì khi gia công tại DNCX sẽ được miễn thuế theo khoản 8 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Ngược lại, phải nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế suất, trị giá tính thuế của mặt hàng nhập khẩu vào nội địa.

3./ Về mã loại hình:

Căn cứ bảng mã loại hình ban hành kèm theo công văn số công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 quy định:

E82 –Xuất nguyên liệu, vật tư thuê gia công ở nước ngoài: Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam xuất nguyên liệu, vật tư thuê nước ngoài gia công.

E41 – Nhập sản phẩm thuê gia công ở nước ngoài: Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam nhập lại sản phẩm sau khi đưa nguyên liệu, vật tư thuê nước ngoài gia công (bao gồm trường hợp doanh nghiệp nội địa nhận lại sản phẩm thuê DNCX gia công)

Đề nghị Công ty tham khảo mã loại hình nên trên hoặc căn cứ bảng mã loại hình ban hành kèm theo công văn số công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan để xác định loại hình cho phù hợp.

----------------

Thông tin liên hệ:

☎ Hotline: 088 970 6699

🖥 Website: https://hale.com.vn/

📧 Email: info@hale.com.vn

🏬 Địa chỉ: P.2104, Khu A, tòa nhà M3 - M4, 91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

1900 5858 91