Loading...

HÓA CHẤT - DUNG MÔI SẢN XUẤT THUỐC DIỆT CỎ

Câu hỏi 5:

Chúng tôi dự định nhập mặt hàng hóa chất- là chất hoạt động bề mặt, dung môi hòa tan - Nguyên liệu để sản xuất thuốc diệt cỏ. Chúng tôi xin được tư vấn thủ tục nhập khẩu chất này giúp, chính sách mặt hàng này có cần phải xin giấy phép hay kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu hay không?

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TƯỜNG NGỌC

Trả lời:

1. Việc nhập khẩu hoá chất phục vụ sản xuất: thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ, công ty nghiên cứu để thực hiện.

Nếu hàng hoá mà thành phần là các hỗn hợp chứa các chất thuộc Danh mục theo quy định tại điều 23 Nghị định 113/2017/NĐ-CP sẽ thuộc diện phải khai báo theo điều 25 Nghị định. Khi đó, công ty phải khai báo các thành phần có tên trong Phụ lục V nếu hỗn hợp có chứa hoá chất thuộc Danh mục

Các loại hàng hoá là sản phẩm tiêu dùng có chứa các loại hoá chất là tiền chất thuộc Danh mục khai báo hoá chất không thuộc đối tượng thực hiện Nghị định 113/2017/ NĐ-CP của Chính phủ theo khoản 2.2 công văn 1372/HC-VP ngày 08/12/2017 của Cục Hoá chất-Bộ Công thương đã hướng dẫn.

2. Nguyên liệu để sản xuất sản xuất thuốc bảo vệ thực vật: thuộc mục 7 (Thuốc bảo vệ thực vật kỹ thuật (nguyên liệu) và thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm)-PHỤ LỤC VỀ DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2017/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Theo đó, hàng hoá thuộc nhóm này phải kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu trước khi thông quan với cơ sở quy định tại Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật theo các TCVN đính kèm.

----------------

Thông tin liên hệ:

☎ Hotline: 088 970 6699

🖥 Website: https://hale.com.vn/

📧 Email: info@hale.com.vn

🏬 Địa chỉ: P.2104, Khu A, tòa nhà M3 - M4, 91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

1900 5858 91