Loading...

MUA SOCOLA NHẬP KHẨU (TRÊN 10KG) LÀM NGUYÊN LIỆU CHO DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Câu hỏi 25:

Công ty được mới thành lập theo Doanh Nghiệp Chế Xuất (DNCX), Lĩnh vực sản xuất socola các loại. 

1. DN mua các thiết bị Văn phòng (bàn, ghế, ...) chọn lựa không mở tờ khai HQ theo điều 74 - TT38, thì DN nội địa xuất HD VAT 0% hay 10% cho công là đúng?

2. Chúng tôi nhập khẩu socola khối ( <10 kg) làm nguyên liệu sản xuất sau đó xuất đi Nhật, vậy nguyên liệu đó có cần kiểm tra và xin giấy phép chuyên ngành gì không? Nếu có, thì là những giấy phép gì?

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TIROL CHOCO VIỆT NAM

Trả lời:

1. Vướng mắc 1

Căn cứ điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 9. Thuế suất 0%

1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

-  Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả uỷ thác xuất khẩu;

Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; hàng bán cho cửa hàng miễn thuế;

Như vậy, thuế suất thuế GTGT 0% được áp dụng đối với hàng hóa bán, cung ứng cho DNCX.

2. Vướng mắc 2

- Căn cứ Khoản 7 Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm:

 “Điều 13. Các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm)

  7. Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước.”

 Như vậy, trường hợp công ty nhập khẩu nguyên phụ liệu chỉ dùng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu, không tiêu thụ tại thị trường trong nước thì được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm.

Trường hợp phải kiểm tra an toàn thực phẩm thì Kẹo sô cô la các loại thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

--------------

Thông tin liên hệ:

☎ Hotline: 1900 585 891

🖥 Website: https://hale.com.vn/

📧 Email: info@hale.com.vn

🏬 Địa chỉ: P.2104, Khu A, tòa nhà M3 - M4, 91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

 

 

 

 

1900 5858 91