Loading...

NHÃN TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ Y TẾ

Câu hỏi 14:

Trong quá trình xuất nhập khẩu nếu hàng là trang thiết bị, dụng cụ y tế nhưng trên nhãn chính thiếu phần xuất xứ (made in) thì có ảnh hưởng đến quá trình thông quan hàng hóa không? Theo công văn số 1512/TCHQ-PC ngày 01/03/2020 thì thiếu nhãn hàng hóa không có bị xử phạt. Có thể dán nhãn phụ trước khi ra thị trường và sau khi thông quan không? Trên bảng phân loại, Giấy phép Tiếp nhận loại A có thể hiện cả hãng sản xuất và hãng sở hữu nhưng trên hàng hóa thực tế chỉ thể hiện hãng sở hữu thì có ảnh hưởng đến quá trình thông quan hàng hóa không?

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH B.Braun Việt Nam

Trả lời:

 - Căn cứ khoản 3 Điều 7, Điều 8 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 về nhãn hàng hóa của Chính phủ quy định:

 Điều 7. Ngôn ngữ trình bày nhãn hàng hóa

3. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.

Điều 8. Ghi nhãn phụ

1. Nhãn phụ sử dụng đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Nghị định này.

…3. Nhãn phụ phải được gắn trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa và không được che khuất những nội dung bắt buộc của nhãn gốc.

4. Nội dung ghi trên nhãn phụ là nội dung dịch nguyên ra tiếng Việt từ các nội dung bắt buộc ghi trên nhãn gốc và bổ sung các nội dung bắt buộc khác còn thiếu theo tính chất của hàng hóa theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung ghi. Nội dung ghi trên nhãn phụ gồm cả nội dung được ghi bổ sung không làm hiểu sai nội dung trên nhãn gốc và phải phản ánh đúng bản chất và nguồn gốc của hàng hóa…”.

  - Căn cứ Điều 10 và 12 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa :

“Điều 10. Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa

1. Nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau:

a) Tên hàng hóa;

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

c) Xuất xứ hàng hóa;

d) Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan…

Điều 12. Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa

3. Hàng hóa được nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu”.

- Căn cứ mục 13 Phụ lục 1 – Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa ban hành kèm theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa :

TT

TÊN NHÓM HÀNG HÓA

NỘI DUNG BẮT BUỘC

13

Trang thiết bị y tế

a) Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế;

b) Số lô hoặc số sê ri của trang thiết bị y tế;

c) Ngày sản xuất, hạn sử dụng: Trang thiết bị y tế tiệt trùng, sử dụng một lần, thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, hóa chất phải ghi hạn sử dụng. Các trường hợp khác ghi ngày sản xuất hoặc hạn sử dụng;

d) Thông tin cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, cơ sở bảo hành: Có thể được thể hiện trực tiếp trên nhãn trang thiết bị y tế hoặc ghi rõ hướng dẫn tra cứu các thông tin này trên nhãn trang thiết bị y tế.

Trường hợp mặt hàng trang thiết bị y tế Công ty nêu, việc ghi nhãn hàng hóa được thực hiện theo các quy định nêu trên tại Nghị định số định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017. Trường hợp nhãn gốc của sản phẩm chưa thể hiện bằng tiếng Việt hoặc có thể hiện bằng tiếng Việt nhưng chưa đầy đủ các nội  dung (thiếu tên nhà sản xuất, xuất xứ) theo quy định tại Nghị định số định 43/2017/NĐ-CP thì công ty phải dãn nhãn phụ bằng tiếng Việt và đầy đủ các nội dung theo quy định.

----------------

Thông tin liên hệ:

☎ Hotline: 088 970 6699

🖥 Website: https://hale.com.vn/

📧 Email: info@hale.com.vn

🏬 Địa chỉ: P.2104, Khu A, tòa nhà M3 - M4, 91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

1900 5858 91