Loading...

NHẬP KHẨU CỦ KHOAI LANG TỪ LÀO

Câu hỏi 23:

Tôi muốn nhập khẩu mặt hàng khoai lang từ Lào về Việt Nam thì hải quan có thu thuế không?

Tên doanh nghiệp: Cá nhân

Trả lời: 

Khoai lang thuộc nhóm 0714.20, theo biểu thuế nhập khẩu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ thì có thuế suất thuế nhập khẩu làm 10%. Tuy nhiên, Lào là thành viên của Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN nên trường hợp công ty có C/O mẫu D và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại điều 4 Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ thì được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%.

Căn cứ Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 của Bộ Tài chính thì mặt hàng Khoai lang (mã thuộc nhóm HS 0714.20) có thuế suất thuế GTGT là *,5 %.

Căn cứ điểm c khoản 2 điều 3 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 3. Biểu thuế giá trị gia tăng

…2. Thuế suất thuế giá trị gia tăng

c) Ký hiệu (*,5) tại cột thuế suất trong Biểu thuế giá trị gia tăng quy định cho các mặt hàng là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu tự sản xuất, đánh bắt bán ra, ở khâu nhập khẩu và áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% ở khâu kinh doanh thương mại, trừ các trường hợp được nêu tại điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư này…”

Như vậy, đối với mặt hàng khoai lang nhập khẩu thì thuế suất thuế nhập khẩu và thuế GTGT thực hiện theo quy định trên.

Ngoài ra, công ty căn cứ các quy định tại Thông tư số 15/2018/TT-BTC ngày 29/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xác định mặt hàng của công ty thuộc diện kiểm dịch thực vật hay kiểm tra an toàn thực phẩm khi thực hiện.

--------------

Thông tin liên hệ:

☎ Hotline: 1900 585 891

🖥 Website: https://hale.com.vn/

📧 Email: info@hale.com.vn

🏬 Địa chỉ: P.2104, Khu A, tòa nhà M3 - M4, 91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

1900 5858 91