Loading...

NHẬP KHẨU HÀNG MẪU MẶT HÀNG PHÂN BÓN

Câu hỏi 17:

Chúng tôi có nhập khẩu mặt hàng phân bón loại hình phi mậu dịch - hàng mẫu. Mặt hàng phân bón của công ty có số quyết định lưu hành tự do của BNNPTNT. Theo khoản 1 điều 30 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón và Luật trồng trọt 2018 thì với mặt hàng phân bón nhập mẫu thì được miễn kiểm tra chất lượng. Tuy nhiên DN mở tờ khai tại HQ cửa khẩu cảng Sài gòn KV1- Cảng cát lái thì được yêu cầu phải KTCL nhà nước. Vậy trường hợp trên có phù hợp?

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MOMIJI

Trả lời:

- Căn cứ khoản 3 Điều 19 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ (thay thế Nghị định số 108/2017/NĐ-CP) quy định:

Điều 19. Nhập khẩu phân bón

3. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phân bón ngoài các giấy tờ, tài liệu theo quy định về nhập khẩu hàng hóa thì phải nộp (trực tiếp hoặc thông qua Hệ thống Một cửa quốc gia) cho cơ quan hải quan: Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu đối với trường hợp quy định tại khoản 1 và điểm b,c,g khoản 2 Điều 44 Luật Trồng trọt; Giấy phép nhập khẩu phân bón đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Trồng trọt”

- Căn cứ khoản 1 Điều 44 Luật Trồng trọt quy định:

Điều 44. Nhập khẩu phân bón

1. Tổ chức, cá nhân có phân bón được cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu hoặc ủy quyền nhập khẩu phân bón trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam và không cần Giấy phép nhập khẩu phân bón”

Theo các quy định trên, trường hợp Công ty đã được cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam khi nhập khẩu phân bón phải nộp (trực tiếp hoặc thông qua Hệ thống Một cửa quốc gia) cho cơ quan Hải quan giấy Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu.

----------------

Thông tin liên hệ:

☎ Hotline: 088 970 6699

🖥 Website: https://hale.com.vn/

📧 Email: info@hale.com.vn

🏬 Địa chỉ: P.2104, Khu A, tòa nhà M3 - M4, 91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

1900 5858 91