Loading...

NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU NGÀNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM DÙNG ĐỂ PHỤC VỤ NỘI BỘ KHÔNG BÁN RA NGOÀI

Câu hỏi 11:

Công ty nhập khẩu một số nguyên liệu để sản xuất sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài. Chúng tôi không bán nguyên liệu này cho các cơ sở khác mà chỉ phục vụ việc sản xuất theo hợp đồng gia công. Vậy chúng tôi cần thực hiện các thủ tục nào để phục vụ cho việc nhập khẩu và thông quan tại hải quan? Ngoài ra các nguyên liệu này phải tuân theo những quy định nào trước và sau khi nhập hàng về Việt Nam?

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội

Trả lời:

1./ Về thủ tục hải quan:

- Căn cứ điều 36, khoản 1 điều 37 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

Điều 36. Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để gia công; hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

1. Trước khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng nguyên liệu, vật tư đầu tiên để thực hiện gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, tổ chức, cá nhân thông báo cơ sở sản xuất cho cơ quan hải quan.

2. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu báo cáo quyết toán việc quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu.

3. Địa điểm lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và sản phẩm xuất khẩu phải nằm trong khu vực sản xuất của tổ chức, cá nhân; trường hợp lưu giữ ngoài khu vực sản xuất thì tổ chức, cá nhân phải có văn bản, gửi cơ quan hải quan xem xét, quyết định

 Điều 37. Trách nhiệm tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu

1. Trước khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị đầu tiên để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, tổ chức, cá nhân nộp cho Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục báo cáo quyết toán các chứng từ sau:

a) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 01 bản chụp;

b) Văn bản thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành: 01 bản chính.

Trường hợp có sự thay đổi về các nội dung trong văn bản thông báo thì phải thông báo cho cơ quan hải quan biết trước khi thực hiện;

c) Hợp đồng thuê nhà xưởng, mặt bằng sản xuất đối với trường hợp thuê nhà xưởng, mặt bằng sản xuất: 01 bản chụp.

Tổ chức, cá nhân không phải nộp các chứng từ nêu tại các Điểm a, b, c Khoản 1 Điều này khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Như vậy, để thực hiện loại hình gia công, công ty phải thực hiện thủ tục thông báo cơ sở sản xuất, nơi lưu giữ nguyên liệu vật tư theo (trình tự, thủ tục thực hiện quy định tại điều 56 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC). Sau khi cơ quan Hải quan kiểm tra cơ sở sản xuất và kết luận công ty có cơ sở gia công, sản xuất thì công ty mới được nhập khẩu lô hàng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị đầu tiên để gia công.

Ngoài ra, công ty phải thực hiện thủ tục báo cáo quyết toán theo quy định tại điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC).

2./ Về chính sách mặt hàng:

Đối với hàng hóa là nguyên liệu sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe đề nghị Công ty tham khảo các quy định sau:

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

- Thông tư 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 của Bộ Y tế quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

- Thông tư số 05/2018/TT-BYT ngày 5/4/2018 về việc Ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chưa đựng thực phẩm.

----------------

Thông tin liên hệ:

☎ Hotline: 088 970 6699

🖥 Website: https://hale.com.vn/

📧 Email: info@hale.com.vn

🏬 Địa chỉ: P.2104, Khu A, tòa nhà M3 - M4, 91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

1900 5858 91