Loading...

NHẬP KHẨU NICOTIN ĐỂ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG (THUỐC CAI NGHIỆN THUỐC LÁ)

Câu hỏi 22:

Công ty đã có số Công bố TPCN cho sản phẩm cai nghiện. Như vậy, nhập nguyên liệu Nicotin có cần phải xin giấy phép nhập khẩu không và xin ở Cục ATTP hay Cục QL Dược và theo thông tư nào?

Tên doanh nghiệp: Savipharm

Trả lời:

Do chưa nêu rõ thành phần, tên gọi, công thưc hoá học cũng như mục đích cụ thể hàng hoá định nhập khẩu nên công ty tham khảo các quy định chuyên ngành để thực hiện phù hợp:

1./ Hàng hoá nhập khẩu là nguyên liệu làm thuốc:

- Mặt hàng Nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế tại phụ lục III ban hành theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, vì vậy khi nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp.

- Hồ sơ, quy định về cấp phép nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt được quy định tại Điều 80 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ.

2./ Hàng hoá nhập khẩu là Thực phẩm chức năng:

- Thực phẩm chức năng các loại thuộc Danh mục hàng hoá là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành theo Thông tư 05/2018/TT-BYT ngày 05/04/2018 của Bộ Y tế.

Do đó, công ty nghiên cứu để thực hiện việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu và công bố chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế cho chủng loại hàng hoá định nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Việc kiểm tra nhà nước về VSATTP thực hiện theo Thông tư 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 của Bộ Y tế quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

--------------

Thông tin liên hệ:

☎ Hotline: 1900 585 891

🖥 Website: https://hale.com.vn/

📧 Email: info@hale.com.vn

🏬 Địa chỉ: P.2104, Khu A, tòa nhà M3 - M4, 91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

1900 5858 91