Loading...

NHẬP KHẨU THUỐC KHỬ TRÙNG HS CODE 3808.94.90

Câu hỏi 30:

công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài có kế hoạch nhập khẩu mặt hàng thuốc khử trùng HS code 3808.94.90 từ Nhật Bản về Việt Nam. Nhờ tư vấn giúp về thủ tục và điều kiện để nhập khẩu mặt hàng này?

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MITSUI & CO. GLOBAL LOGISTICS (VIETNAM)

Trả lời:

 - Căn cứ Điều 2 Thông tư số 31/2017/TT-BYT ngày 25/07/2017 và Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế của Bộ Y tế quy định:

          …“Việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 quy định tại Thông tư này được thực hiện công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành”.

- Căn cứ Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BYT ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế:

STT

Mô tả trang thiết bị y tế

Mã Hàng

20

Dung dịch, hóa chất khử khuẩn dụng cụ, thiết bị y tế

3808.94.90

 - Căn cứ điều 3 Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế  quy định:

“Điều 3. Nguyên tắc cấp giấy phép nhập khẩu

1. Việc cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế chỉ áp dụng đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu thuộc danh mục quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo thông tư này” (nay là Danh mục ban hành kèm theo thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/05/2018 của Bộ Y) .

2. Các trang thiết bị y tế không thuộc danh mục quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo thông tư này được nhập khẩu không cần giấy phép nhập khẩu nhưng vẫn phải đảm bảo hồ sơ để truy xuất nguồn gốc, xuất xứ và quản lý chất lượng trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật”.

           - Căn cứ điều 1 Nghị định 3/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 sửa đổi, bổ sung điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế:

 

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung các khoản 5, 6, 11 Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP như sau:

1. Khoản 5 được sửa đổi như sau:

“…b) Đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A đã có phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng do Sở Y tế cấp được nhập khẩu theo nhu cầu, không hạn chế số lượng mà không cần bản phân loại và văn bản xác nhận là trang thiết bị y tế của Bộ Y tế khi thực hiện thủ tục thông quan;

Đối với trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu và đã có bản phân loại là trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D do tổ chức phân loại được Bộ Y tế công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử được tiếp tục nhập khẩu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo nhu cầu, không hạn chế số lượng mà không cần văn bản xác nhận là trang thiết bị y tế của Bộ Y tế khi thực hiện thủ tục thông quan.

… d) Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế chỉ có một mục đích là khử khuẩn trang thiết bị y tế đã được cấp giấy chứng nhận lưu hành nếu hết hiệu lực sau ngày 01 tháng 7 năm 2016 và trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì tiếp tục được sử dụng giấy chứng nhận lưu hành đó đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020;”

Như vậy, công ty căn cứ vào việc phân loại trang thiết bị y tế và Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng do Sở Y tế cấp và đối chiếu các quy định trên để thực hiện chính sách hàng hóa nhập khẩu cho phù hợp.

 

--------------

Thông tin liên hệ:

Hotline: 1900 585 891

Website: https://hale.com.vn/

Email: info@hale.com.vn

Địa chỉ: P.2104, Khu A, tòa nhà M3 - M4, 91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

 

1900 5858 91