Loading...

THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỰC PHẨM ÚC VỀ VIỆT NAM

Câu hỏi 24:

Chúng tôi muốn nhập các sản phẩm thực phẩm như hạt macca, hạnh nhân, óc chó, mật ong... thực phẩm tươi, đông lạnh, trái cây, thịt ; nước có rượu từ Úc về Việt Nam, thì thủ tục và hồ sơ cần làm những gì để có thể đủ điều kiện nhập các sản phẩm trên về?

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT CHẾ BIẾN SÂU NÔNG SẢN VIỆT

Trả lời: 

 - Căn cứ điều 2 Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/09/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định:

“Điều 2. Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

1. Cây và các bộ phận còn sống của cây.

2. Củ, quả tươi...”.

- Căn cứ mục B.5 phần III phục lục III ban hành tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định: Giống cây trồng, sinh vật sống thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật và các vật thể khác trong danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam. Khi nhập khẩu phải có : Giấy phép nhập khẩu, quy định rõ Điều kiện và thủ tục cấp giấy phép.

Như vậy, khi nhập khẩu mặt hàng trái cây, thực phẩm tươi…phải có giấy phép nhập khẩu của Cục Bảo vệ thực vật cấp.

- Các mặt hàng  hạt macca, hạnh nhân, óc chó, thuộc danh mục hàng hóa phải kiểm dịch thực vật theo mục 11 Phụ lục 1- Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Căn cứ Điều 30 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định:

“Điều 30. Quy định chung về nhập khẩu rượu

1. Doanh nghiệp có Giấy phép phân phối rượu được phép nhập khẩu rượu và phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm của rượu nhập khẩu. Trường hợp nhập khẩu rượu bán thành phẩm, doanh nghiệp chỉ được bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

2. Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp được phép nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu rượu bán thành phẩm để sản xuất rượu thành phẩm.

3. Trừ trường hợp quy định tại Điều 31 của Nghị định này, rượu nhập khẩu phải đáp ứng quy định sau:

a) Phải được ghi nhãn hàng hóa, dán tem rượu theo quy định tại Điều 6 Nghị định này;

b) Phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) trước khi nhập khẩu và phải đáp ứng các quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.

4. Rượu chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế.”

DO đó, việc nhập khẩu rượu thực hiện theo quy định nêu trên.

- Thủ tục, hồ sơ nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

--------------

Thông tin liên hệ:

☎ Hotline: 1900 585 891

🖥 Website: https://hale.com.vn/

📧 Email: info@hale.com.vn

🏬 Địa chỉ: P.2104, Khu A, tòa nhà M3 - M4, 91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

1900 5858 91