Loading...

Thủ Tục Nhập Khẩu và Mã HS code của sản phẩm: Nước Biển Sâu Hàn Quốc

Câu hỏi 8:

Công ty có nhu cầu nhập khẩu sản phẩm nước biển sâu Hàn Quốc. Mục đích sử dụng: dùng làm nguyên liệu cho sản xuất mỹ phẩm, thành phần: 97% nước biển sâu; 3% 1,2–Hexanediol (chất bảo quản cho nước biển sâu). Do chưa nhập lần nào nên kính mong tham vấn cho bên HS code và thủ tục nhập khẩu.

Tên doanh nghiệp: WinWay Logistics

Trả lời:

1./ Về mã số HS của hàng hóa:

Công ty có thể tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật sau để làm căn cứ xác định mã HS hàng hóa nhập khẩu:

+ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân tích phân loại hàng hóa.

+ Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới.

+ Căn cứ sáu quy tắc tổng quát tại Phụ lục II ban hành theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính hướng

Lưu ý, căn cứ vào hàng hóa thực tế xuất khẩu của công ty tại thời điểm xuất khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan (nay là Cục Kiểm định các khu vực). Kết quả kiểm tra thực tế của cơ quan Hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa xuất khẩu đó.

- Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa, đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018) của Bộ Tài chính.

2./ Về thủ tục Hải quan:

Đối với thủ tục và hồ sơ hải quan của hàng hóa xuất nhập khẩu thì đề nghị Công ty thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.

Ngoài ra nếu hàng hoá là nguyên liệu dùng sản xuất mỹ phẩm công ty tham khảo các quy định sau để thực hiện:

+ Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về việc nhập khẩu mỹ phẩm

+ Thông tư 06/2018/TT-BYT ngày 06/04/2018 của Bộ Y tế  ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam,... cùng các quy định hiện hành khác liên quan.

----------------

Thông tin liên hệ:

☎ Hotline: 088 970 6699

🖥 Website: https://hale.com.vn/

📧 Email: info@hale.com.vn

🏬 Địa chỉ: P.2104, Khu A, tòa nhà M3 - M4, 91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

1900 5858 91