Loading...

THỦ TỤC THỰC HIỆN GIA CÔNG SANG CHAI ĐÓNG GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Câu hỏi 19:

Công ty có nhu cầu như sau: Thực hiện hợp đồng gia công sang chai đóng gói cho đối tác là công ty Syngenta Asia (Trụ sở tại Singapore). Theo đó: 1/ Thuốc BVTV thành phẩm được đóng gói trong Drum 200 lit nhập khẩu từ Malaysia. 2/. Công ty Syngenta cung ứng bao bì, thực hiện việc chiết chai tại nhà máy Syngenta Việt Nam (hao hụt 0%). 3/. Xuất khẩu thuốc BVTV thành phẩm sang Philippines. 1. Công ty được đăng ký HĐGC với điều kiện như vậy không? 2. Thuốc BVTV nhập khẩu làm nguyên liệu có cần phải Kiểm tra chất lượng và cần giấy phép nhập khẩu hay giấy phép lưu hành tại Việt Nam không? 3. Sản phẩm/ NPL dư thừa sau gia công có thể áp dụng hình thức tiêu hủy không?

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH DV-TM GTL

Trả lời: 

1. Về hợp đồng gia công

- Căn cứ Điều 39 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định:

“Điều 39. Hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của Luật thương mại và phải tối thiểu bao gồm các điều khoản sau:

1. Tên, địa chỉ của các bên ký hợp đồng và bên gia công trực tiếp.

2. Tên, số lượng sản phẩm gia công.

3. Giá gia công.

4. Thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán.

5. Danh mục, số lượng, trị giá nguyên liệu, phụ liệu, vật tư nhập khẩu và nguyên liệu, phụ liệu, vật tư sản xuất trong nước (nếu có) để gia công; định mức sử dụng nguyên liệu, phụ liệu, vật tư; định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu trong gia công.

6. Danh mục và trị giá máy móc, thiết bị cho thuê, cho mượn hoặc tặng cho để phục vụ gia công (nếu có).

7. Biện pháp xử lý phế liệu, phế thải, phế phẩm và nguyên tắc xử lý máy móc, thiết bị thuê, mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa sau khi kết thúc hợp đồng gia công.

8. Địa điểm và thời gian giao hàng.

9. Nhãn hiệu hàng hóa và tên gọi xuất xứ hàng hóa.

10. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

Công ty căn cứ quy định trên và Điều 9 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về gia công, chế biến giản đơn cũng như thực tế hoạt động thương mại phát sinh để tham khảo, ký kết và thoả thuận các điều khoản của hợp đồng gia công.

2. Về kiểm tra nhà nước đối với thuốc BVTV:

Do Công ty không có thông tin cụ thể về mặt hàng thuốc BVTV dự định nhập khẩu nên Công ty cần căn cứ các quy định sau để thực hiện:

- Mục 3.B phần III phụ lục III - DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP, ĐIỀU KIỆN (Kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ)

- Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09/02/2018 về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

- Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 về ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lưu ý, căn cứ điểm 7 khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định các trường hợp miễn kiểm tra chất lượng nhà nước khi nhập khẩu:

          “Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

          3. Bổ sung Điểm c Khoản 1; sửa đổi Khoản 2 Điều 7 và bổ sung Khoản 2a, Khoản 2b, Khoản 2c, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8, Khoản 9 Điều 7 như sau:

          7. Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu:

          ... k) Nguyên liệu, vật tư, hàng mẫu để gia công cho thương nhân nước ngoài, để sản xuất hàng xuất khẩu;.;”

3. Về xử lý NVL dư thừa của hợp đồng gia công

 - Thủ tục tiêu hũy nguyên liệu, phế liệu, phế phẩm thực hiện theo Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 42 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2015 của Bộ Tài chính.

--------------

Thông tin liên hệ:

☎ Hotline: 1900 585 891

🖥 Website: https://hale.com.vn/

📧 Email: info@hale.com.vn

🏬 Địa chỉ: P.2104, Khu A, tòa nhà M3 - M4, 91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

1900 5858 91