Loading...

XIN TƯ VẤN THỦ HS CODE - HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ - MÁY ĐO CHỈ SỐ CƠ THỂ - MÁY INBODY

Câu hỏi 9:

Công ty có nhu cầu nhập 3 máy kiểm tra các chỉ số cơ thể như (cân nặng, chiều cao, lượng cơ, lượng mở, mật độ xương, lượng nước trong cơ thể tại một thời điểm) (Máy Inbody - thường để ở các phòng tập gym cao cấp hiện nay.) Theo tìm hiểu hàng hoá này có thể được xét là thiết bị y tế loại A hoặc B. Mã hs code có thể là 90181900. Kính nhờ quý cơ quan tư vấn thêm về HS code cũng như các thủ tục, chứng từ cần để được nhập hàng về kinh doanh tiêu dùng.

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Phương Nam

Trả lời:

1. Về mã HS

Công ty có thể tham khảo 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 17/6/2017; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; Biểu thuế XNK ban hành kèm Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ và đối chiếu với hàng hoá nhập khẩu, vật liệu cấu thành để xác định mã HS.

Tuy nhiên, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế xuất, nhập khẩu trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quan xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa đó.

Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

2. Về hồ sơ, thủ tục

- Đối với nhập khẩu các trang thiết bị y tế Công ty nêu, Công ty căn cứ các quy định tại các văn bản sau để thực hiện:

+ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

+ Thông tư 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế về việc quy định nhập khẩu trang thiết bị y tế.

+ Thông tư số 31/2017/TT-BYT ngày 25/07/2017 của Bộ Y tế về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế.

+ Thông tư 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ Y tế về Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Lưu ý, việc phân loại các trang thiết bị y tế theo Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 của Bộ Y tế phục vụ cho việc công bố tiêu chuẩn áp dụng và đăng ký lưu hành cho trang thiết bị y tế nhập khẩu cũng như xác định có phải được cấp phép hay không. Do đó, công ty tham khảo thêm khoản 2 điều 2 công văn 3593/BY-TB-CT ngày 23/06/2017 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế:

” 2. Kể từ 0h00 ngày 01/01/2018:

...a) Đối với trang thiết bị y tế được tế phân loại A: đề nghị thực hiện theo nội dung mục I.1a công văn này.

b) Đối với trang thiết bị y tế được tế phân loại B, C, D: chỉ được nhập khẩu sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp. Trường hợp đơn vị nhập khẩu không phải là chủ sỡ hữu số lưu hành thì phải cung cấp thêm Giấy uỷ quyền của chủ sỡ hữu số  lưu hành...”

----------------

Thông tin liên hệ:

☎ Hotline: 088 970 6699

🖥 Website: https://hale.com.vn/

📧 Email: info@hale.com.vn

🏬 Địa chỉ: P.2104, Khu A, tòa nhà M3 - M4, 91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

1900 5858 91