Loading...
MÃ SỐ HS PHÂN BÓN VÔ CƠ NPK NHẬP KHẨU

MÃ SỐ HS PHÂN BÓN VÔ CƠ NPK NHẬP KHẨU

Câu hỏi 4:Công ty nhập phân bón vô cơ NPK nhưng đang phân vân giữa...

  • 0 Bình luận
  • 03/09/2020
NHẬP KHẨU SON DƯỠNG ẨM KÈM VỚI HÀNG SXXK

NHẬP KHẨU SON DƯỠNG ẨM KÈM VỚI HÀNG SXXK

Câu hỏi 3: Công ty hiện đang làm thủ tục hải quan tại Đồng Nai theo...

  • 0 Bình luận
  • 28/08/2020
NHẬP KHẨU NGŨ CỐC: MÃ HS 19041090 VÀ HẠT HỖN HỢP: MÃ 20081999

NHẬP KHẨU NGŨ CỐC: MÃ HS 19041090 VÀ HẠT HỖN HỢP: MÃ 20081999

Câu hỏi 2:Công ty nhập khẩu 02 mặt hàng gồm : Hỗn hợp ngũ cốc:...

  • 0 Bình luận
  • 28/08/2020
NHẬP KHẨU TRANG HS CODE 6307.90.40 VỀ VIỆT NAM

NHẬP KHẨU TRANG HS CODE 6307.90.40 VỀ VIỆT NAM

Câu hỏi 1: Chúng tôi có kế hoạch nhập khẩu mặt hàng là : khẩu trang...

  • 0 Bình luận
  • 28/08/2020
1900 5858 91