Loading...

Dịch vụ đăng ký lưu hành chế phẩm diệt khuẩn

Nắm được thị yếu của người tiêu dùng, Thương nhân sản xuất, kinh doanh chế phẩm diệt khuẩn ngày càng nhiều. Vấn đề lớn nhất mà họ gặp phải đó chính là làm thế nào để sản phẩm của họ được phép lưu hành một cách hợp pháp. HALE với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công bố sản phẩm gửi tới Quý khách hàng thủ tục đăng ký lưu hành chế phẩm diệt khuẩn.

Mô tả dịch vụ

Bước 1: Đăng ký khảo nghiệm, kiểm nghiệm sản phẩm.
1.Các trường hợp phải khảo nghiệm sản phẩm:
- Hóa chất, chế phẩm trước khi đăng ký lưu hành chính thức.
- Hóa chất, chế phẩm đã được Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) cấp số đăng ký lưu hành còn hiệu lực đề nghị đăng ký lưu hành bổ sung các nội dung quy định tại các điểm đ, e và g Khoản 2 Điều 6 Thông tư này.
- Hóa chất, chế phẩm đã được Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) cấp số đăng ký lưu hành nhưng số đăng ký lưu hành sắp hết hiệu lực đề nghị đăng ký lưu hành lại quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư này.
- Hóa chất, chế phẩm chưa có số đăng ký lưu hành xin nhập khẩu với số lượng lớn để diệt côn trùng, diệt khuẩn trên máy bay.
2 Các trường hợp kiểm nghiệm:
- Hóa chất, chế phẩm trước khi đăng ký lưu hành chính thức.
- Hóa chất, chế phẩm trong quá trình lưu hành tại Việt Nam.
Bước 2: Đăng ký lưu hành chính thức.
Hồ sơ gồm có.
1. Đối với sản  phẩm sản xuất trong nước:
– Văn bản đề nghị đăng ký lưu hành chính thức 
– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam hoặc giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của đơn vị đứng tên đăng ký;
– Giấy ủy quyền thực hiện việc đăng ký lưu hành.
– Kết quả kiểm nghiệm thành phần và hàm lượng hoạt chất của hóa chất, chế phẩm;
– Phiếu trả lời kết quả khảo nghiệm.
– Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của đơn vị sản xuất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
-Tài liệu kỹ thuật của hóa chất, chế phẩm đề nghị đăng ký.
-Mẫu nhãn và nội dung mẫu nhãn chính thức đề nghị đăng ký lưu hành tại Việt Nam.
2. Đối với sản phẩm nhập khẩu:
– Cung cấp thêm giấy chứng nhận lưu hành tự do của sản phẩm tại nước sở tại.
– Giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho phía Việt Nam được phép đăng ký lưu hành và bán sản phẩm đó tại thị trường Việt Nam.


Giá trị của Hà Lê

Thống nhất việc quản lý hoạt động đăng kí lưu hành chế phẩm diệt khuẩn đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người dân.

Khách hàng chuẩn bị

 Đơn xin đăng ký
-  Giấy đăng ký kinh doanh
-  Kết quả kiểm nghiệm thành phần và hàm lượng hoạt chất
-  Kết quả khảo nghiệm tác dụng sinh học
- Tài liệu kỹ thuật
- Thư ủy quyền của nhà sản xuất và Certificate of Free Sales (đối với sản phẩm nhập khẩu)
- Giấy phép môi trường (đối với sản phẩm sản xuất trong nước)

Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và nhận báo giá chi tiết!

Bình luận

1900 5858 91