Loading...

Dịch vụ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm

Theo quy định của Luật Quảng cáo, quảng cáo mỹ phẩm là hình thức bắt buộc phải xin giấy phép quảng cáo trước khi tiến hành quảng cáo. Chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn khách hàng Thủ tục xin Giấy phép quảng cáo cho mỹ phẩm tại Việt Nam.

Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và nhận báo giá chi tiết!

Mô tả dịch vụ

Hồ sơ xin Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm bao gồm:
– Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (Mẫu do Luật Hoàng Phi cung cấp);
– Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty;
– Nội dung quảng cáo, cụ thể:

+ 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, đĩa mềm kèm theo 02 bản kịch bản (đ­ược đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo) đối với quảng cáo trên truyền hình, điện ảnh, phát thanh.
+ 02 bản ma-ket nội dung dự kiến quảng cáo (đ­ược đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo) và kèm theo file mềm ghi nội dung đăng ký quảng cáo đối với quảng cáo trên báo viết, tờ rơi, pốt-x-tơ (poster), áp phích hoặc in ấn trên vật dụng khác, quảng cáo trên báo điện tử, cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp, cổng thông tin điện tử của đơn vị làm dịch vụ quảng cáo, internet

– Bản sao chứng thực Phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có dấu xác nhận của Sở y tế hoặc Cục quản lý Dược;

Lưu ý nội dung quảng cáo:

– Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với các tài liệu sau đây:
+ Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật;
+ Tài liệu chứng minh tính an toàn, hiệu quả của mỹ phẩm và tuân thủ theo hướng dẫn về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm của hiệp hội quốc tế (nếu có).

– Quảng cáo mỹ phẩm phải có các nội dung sau đây:
+ Tên mỹ phẩm;
+ Tính năng, công dụng của mỹ phẩm;
+ Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;
+ Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế .

–  Không được quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.

Giá trị của Hà Lê

  1. Tư vấn toàn bộ quy trình, thủ tục trước khi tiến hành thực hiện dịch vụ
  2. Soạn thảo tất cả các giấy tờ tài liệu cần thiết cho việc xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm;
  3. Thay mặt Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp giấy phép quảng cáo.
  4. Thay mặt khách hàng nhận bản gốc giấy phép quảng cáo và bàn giao cho khách hàng.


Bình luận

1900 5858 91