Loading...

Dịch vụ đăng ký lưu hành phân bón

Phân bón là sản phẩm rất quen thuộc đối với nước chuyên canh nông nghiệp như Việt Nam. Đối với sản phẩm này, Nhà nước quản lý rất chặt chẽ, khi muốn lưu thông trên thị trường, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục đăng ký phân bón.

Mô tả dịch vụ 

  1. Tư vấn và tiến hành các thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu, thủ tục xin xuất khẩu phân bón;
  2. Tư vấn và tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký khảo nghiệm phân bón và xin cấp giấy chứng nhận đăng ký khảo nghiệm phân bón; hồ sơ thẩm định kết quả khảo nghiệm; hồ sơ công nhận phân bón mới;
  3. Tư vấn và tiến hành các thủ tục đăng ký tên phân bón mới; đổi tên phân bón;
  4. Tư vấn và tiến hành các thủ tục công bố hợp quy phân bón dựa trên kết quả tự đánh giá
  5. Tư vấn và tiến hành các thủ tục công bố hợp quy phân bón dựa trên kết quả đánh giá, giám sát của tổ chức độc lập (bên thứ ba) 

Giá trị của Hà Lê 

- Giúp doanh nghiệp đăng ký lưu hành nhanh chóng các loại phân bón 
- Đánh giá những tác động, lợi ích của sản phẩm tới tay người tiêu dùng.

Khách hàng chuẩn bị

Đơn xin đăng ký
Giấy đăng ký kinh doanh
Kết quả kiểm nghiệm thành phần và hàm lượng hoạt chất
Kết quả khảo nghiệm tác dụng sinh học
Tài liệu kỹ thuật
Thư ủy quyền của nhà sản xuất và Certificate of Free Sales (đối với sản phẩm nhập khẩu)
-  Giấy phép môi trường (đối với sản phẩm sản xuất trong nước)

Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và nhận báo giá chi tiết!

Bình luận

1900 5858 91