Loading...

GIA HẠN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG/DIỆT KHUẨN

Gia hạn Giấy chứng nhận chỉ là một thủ tục hành chính rất đơn giản. 

Bất kỳ nhân viên hành chính nào của Quý khách cũng có thể làm được nếu có thể  lập kế hoạch về thời điểm nộp, liên hệ cập nhật không gián đoạn tài liệu và kịp thời bổ sung giấy tờ trong 15 ngày ngắn ngủi trước thời điểm hết hạn. Trong trường hợp Quý khách bận bịu, cộng sự có thể đảm nhiệm các công việc quan trọng hơn, chúng tôi xin được hỗ trợ. 

Xin vui lòng cung cấp tên sản phẩm và điền thông tin vào bảng sau đây 

----------------

Thông tin liên hệ:

☎ Hotline: 088 970 6699

🖥 Website: https://hale.com.vn/

📧 Email: info@hale.com.vn

🏬 Địa chỉ: P.2104, Khu A, tòa nhà M3 - M4, 91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

 

1900 5858 91