Nhanh hơn, hiệu quả hơn, tối ưu hơn mỗi ngày - Xem ngay

 Dịch vụ công bố thực phẩm

Dịch vụ công bố thực phẩm

Liên hệ

Mô tả dự án

ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ MỚI
Thời gian thực hiện 

Từ 7 đến 10 ngày làm việc (tính từ khi tiếp nhận dịch vụ)

Giá dịch vụ 

Số lượng sản phẩm đăng ký/lượtGiá dịch vụ
>501.100.000 VND/SP
>301.250.000 VND/SP
>201.500.000 VND/SP
>10

1.750.000 VND/SP

6-10

2.200.000 VND/SP


CẬP NHẬT SAU CÔNG BỐ 
Thời gian thực hiện 

Dự kiến 2 - 3 ngày làm việc
(tính từ khi tiếp nhận dịch vụ)

Giá dịch vụ 

Lượng sản phẩm đăng ký/lượtGiá dịch vụ
>50550.000 VND/SP
>30650.000 VND/SP
>20750.000 VND/SP
>10

850.000 VND/SP

6-101.100.000 VND/SP


Quý khách vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết!