cập nhật thông tin pháp lý về hoá chất

Dịch vụ Đăng ký lưu hành

Hoá mỹ phẩm, hoá nông nghiệp, hoá thực phẩm, hoá y tế

Dịch vụ Toàn diện

Từ tư vấn pháp lý, đến viết nội dung đăng ký có lợi cho doanh nghiệp quảng cáo đúng luật và hiệu quả

Tư vấn từ khâu chuẩn bị

Đến với Hà Lê, chúng tôi tư vấn cho doanh nghiệp từ khâu chuẩn bị sản xuất/nhập khẩu cho đến khi sản phẩm lưu hành, và điều chỉnh bổ sung khi cần thiết

TẦM NHÌN

Trở thành nhà cung cấp hàng đầu
trên toàn quốc
trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn
về thủ tục pháp lý kinh doanh ngành hoá chất
và các sản phẩm, trang thiết bị liên quan
Hoá mỹ phẩm - Hoá nông - Hoá thực phẩm - Hoá y tế 

KHÁCH HÀNG ĐIỂN HÌNH

CẬP NHẬT THÔNG TIN PHÁP LÝ

Nghĩ trước * Tư vấn sớm * Dịch vụ toàn diện