Nhanh hơn, hiệu quả hơn, tối ưu hơn mỗi ngày - Xem ngay

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn chiến lược

HÀ LÊ tư vấn sự cần thiết để khởi đầu hay gạt bỏ những kế hoạch phát triển; hỗ trợ khách hàng tối ưu chi phí thuế trong phân loại bản chất và nguồn gốc sản phẩm; hỗ trợ thường xuyên để đảm bảo tuân thủ luật pháp mà vẫn có lợi nhất về dài hạn cho công việc kinh doanh.

Xin Giấy phép đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh

Chúng tôi cung cấp dịch vụ xin Giấy phép con- căn căn cứ pháp lý để khách hàng có thể bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh ba Bộ cốt lõi: Nông nghiệp, Y tế , Công Thương; hỗ trợ linh hoạt cả ở cấp trung ương và và 64 tỉnh thành, từ tuyến Sở đến Ủy ban nhân quận/huyện

Đăng ký sản phẩm

Đăng ký sản phẩm hay công bố sản phẩm là bắt buộc đối với thưc phẩm, mỹ phẩm, hóa chất y tế, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Chúng tôi thay mặt khách hàng thực hiện nghĩa vụ này một cách trơn tru, linh hoạt và đảm bảo sự yên tâm khi sử dụng lâu dài.

Tư vấn nhãn sản phẩm - Label review

Bạn có thể sử dụng dịch vụ này của chúng tôi ngay khi khởi đầu. Hoặc khi thật sự cần thiết muốn tung hàng vào các hệ thống phân phối lớn hay đơn giản cần chuẩn bị tốt hơn trước một số đợt kiểm tra nhất định.

Dịch vụ hỗ trợ

Để xin giấy phép hay đăng ký sản phẩm thống nhất và nhanh chóng hơn, chúng tôi hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, dịch thuật công chứng và mã số mã vạch.

Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng. Bây giờ và mãi mãi.