Loading...
LÙI THỜI HẠN ÁP DỤNG ĐĂNG KÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B, C, D

LÙI THỜI HẠN ÁP DỤNG ĐĂNG KÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B, C, D

NGHỊ ĐỊNHSỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 68 NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2016/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2016...

  • 0 Bình luận
  • 01/09/2020
TỔNG RÀ SOÁT MẶT TRẬN PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

TỔNG RÀ SOÁT MẶT TRẬN PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Ngày 24/06/2020, Bộ Y tế đã có công văn số 3453/BYT-TB-CT gửi Sở Y tế 64...

  • 0 Bình luận
  • 31/08/2020
KIỂM TRA HỒ SƠ CÔNG BỐ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHẾ PHẨM DIỆT KHUẨN TAY KHÔNG DÙNG NƯỚC

KIỂM TRA HỒ SƠ CÔNG BỐ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHẾ PHẨM DIỆT KHUẨN TAY...

CÔNG VĂN KIỂM TRA HỒ SƠ CÔNG BỐ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHẾ PHẨM DIỆT KHUẨN...

  • 0 Bình luận
  • 31/08/2020
1900 5858 91