Loading...
PHÂN QUYỀN QUẢN LÝ CÔNG BỐ PHỤ GIA THỰC PHẨM

PHÂN QUYỀN QUẢN LÝ CÔNG BỐ PHỤ GIA THỰC PHẨM

Phúc đáp công văn số 514/BQLATTP-CP ngày 13/03/2020 của Ban Quản lý an toàn thực...

  • 0 Bình luận
  • 31/08/2020
DANH MỤC PHỤ GIA THỰC PHẨM ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG

DANH MỤC PHỤ GIA THỰC PHẨM ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG

THÔNG TƯQUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHỤ GIA THỰC PHẨMCăn cứ Luật...

  • 0 Bình luận
  • 28/08/2020
1900 5858 91