Loading...
Dịch vụ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A

Dịch vụ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế...

Đăng bởi: Le Kim Xuan

Trước khi đưa trang thiết bị y tế thuộc loại A lưu thông trên thị...

  • 0 Bình luận
  • 08/11/2018
Dịch vụ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D

Dịch vụ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại...

Đăng bởi: Le Kim Xuan

Theo quy định tại Nghị định 36/2016 NĐ – CP, trang thiết bị y tế...

  • 0 Bình luận
  • 08/11/2018
Dịch vụ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế

Dịch vụ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế

Đăng bởi: Le Kim Xuan

Để ngăn chặn việc nhập khẩu lậu các hàng hóa, trang thiết bị y tế ...

  • 0 Bình luận
  • 08/11/2018
1900 5858 91