Loading...
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TĂNG CƯỜNG VI CHẤT DINH DƯỠNG VÀO THỰC PHẨM

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TĂNG CƯỜNG VI CHẤT DINH DƯỠNG VÀO THỰC PHẨM

NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH VỀ TĂNG CƯỜNG VI CHẤT DINH DƯỠNG VÀO THỰC PHẨM Căn cứ Luật...

 • 0 Bình luận
 • 08/12/2020
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM...

THÔNG TƯQUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ...

 • 0 Bình luận
 • 26/11/2020
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA, HẬU KIỂM VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2020

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA, HẬU KIỂM VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2020

Trong năm 2019, công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm đã...

 • 0 Bình luận
 • 05/10/2020
TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THỰC PHẨM CUNG ỨNG TỪ NGOÀI TỈNH VÀO TRONG TỈNH ĐÁP ỨNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THỰC PHẨM CUNG ỨNG TỪ NGOÀI TỈNH VÀO TRONG TỈNH ĐÁP...

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 79.450 tấn sản phẩm thực phẩm được...

 • 0 Bình luận
 • 05/10/2020
CÔNG BỐ THỰC PHẨM THƯỜNG - NGHỊ ĐỊNH 15/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

CÔNG BỐ THỰC PHẨM THƯỜNG - NGHỊ ĐỊNH 15/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT AN TOÀN THỰC...

Cơ sở kinh doanh thực phẩm được tự công bố sản phẩm là nội dung...

 • 0 Bình luận
 • 28/08/2020
1900 5858 91