Công bố mỹ phẩm

BỎ CFS: QUẢN LÝ MỸ PHẨM TẠI VIỆT NAM ĐÃ HÒA NHẬP CÙNG THẾ GIỚI KHI BÃI BỎ CFS CHO MỌI SẢN PHẨM SẢN PHẨM SẢN XUẤT TỪ CÁC QUỐC GIA THUỘC KHỐI CTPP