Nhanh hơn, hiệu quả hơn, tối ưu hơn mỗi ngày - Xem ngay

PHÂN QUYỀN QUẢN LÝ CÔNG BỐ PHỤ GIA THỰC PHẨM

PHÂN QUYỀN QUẢN LÝ CÔNG BỐ PHỤ GIA THỰC PHẨM

Phúc đáp công văn số 514/BQLATTP-CP ngày 13/03/2020 của Ban Quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố phụ gia thực phẩm hỗn hợp và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, sau khi xem xét, Cục An toàn thực phẩm có ý kiến như sau:

1. Ngày 30/08/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/10/2019 cho Chi cục ATVSTP/Ban Quản lý ATTP các tỉnh/thành phố.

 

2. Về công bố phụ gia thực phẩm hỗn hợp:

- Căn cứ Khoản 8 Điều 3 Thông tư số 24/2019/TT-BYT, sản phẩm phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới được hiểu như sau:

Ví dụ sản phẩm gồm: PGTP A + PGTP B

Công dụng theo quy định tại Thông tư số 24/2019/TT-BYTCông dụng sản phẩm theo công bố của nhà sản xuấtThuộc trường hợp phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới

PGTP A: Chất nhũ hóa
PGTP B: Chất điều chỉnh độ acid và chất chống oxi hóa

- Chất nhũ hóa, hoặc;
- Chất điều chỉnh độ acid, hoặc;
- Chất chống oxi hóa, hoặc;
- Chất nhũ hóa và chất điều chỉnh độ acid và/hoặc chất chống oxi hóa.
Không
Chất làm dày

 

- Đối với phụ gia thực phẩm hỗn hợp không có công dụng mới, doanh nghiệp thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
 
- Trường hợp phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng quy định tại Thông tư số 24/2019/TT-BYT, doanh nghiệp thực hiện đăng ký bản công bố sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
 
3. Về công bố chất hỗ trợ chế biến thực phẩm:
 
Căn cứ quy định tại Điều 17 Luật an toàn thực phẩm, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm chỉ được phép sử dụng chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục quy định của Bộ Y tế. Ngày 19/12/2007, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT về quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm, trong đó ban hành Danh mục các chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng trong sản xuất và chế biến thực phẩm tại Phần 7 của Quyết định này.
 
Do vậy, doanh nghiệp chỉ được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng các chất hỗ trợ chế biến thực phẩm quy định tại Phần 7 Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT. Trình tự, thủ tục tự công bố sản phẩm theo quy định tại Điều 4, ĐIều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

----------------

Thông tin liên hệ:

☎ Hotline: 088 970 6699

🖥 Website: https://hale.com.vn/

📧 Email: info@hale.com.vn

🏬 Địa chỉ: P.2104, Khu A, tòa nhà M3 - M4, 91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội