Nhanh hơn, hiệu quả hơn, tối ưu hơn mỗi ngày - Xem ngay

BỔ SUNG / CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG/DIỆT KHUẨN

BỔ SUNG / CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG/DIỆT KHUẨN

1. Bổ Sung nhà sản xuất chế phẩm diệt côn trùng/diệt khuẩn.

Chế phẩm có thể thay đổi/bổ sung nhà sản xuất trong và ngoài nước bất kỳ lúc nào sau khi đăng ký.

Xem thêm: Điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn  

2. Chuyển nhượng nhà sản xuất chế phẩm diệt côn trùng/diệt khuẩn.

      Quyền sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành có thể được thay đổi bất kỳ thời điểm nào với sự đồng thuận của cả hai phía chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng.

Thời gian: 15 ngày làm việc

Giấy tờ cần cung cấp

  1. Hợp đồng chuyển nhượng giữa chủ sở hữu hiện tại và chủ sở hữu mới.

  2. Mẫu nhãn mới.

----------------

Thông tin liên hệ:

☎ Hotline: 088 970 6699

🖥 Website: https://hale.com.vn/

📧 Email: info@hale.com.vn

🏬 Địa chỉ: P.2104, Khu A, tòa nhà M3 - M4, 91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội