Nhanh hơn, hiệu quả hơn, tối ưu hơn mỗi ngày - Xem ngay

LỘ TRÌNH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT KHÔNG ĐƯỢC LƯU HÀNH

LỘ TRÌNH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT KHÔNG ĐƯỢC LƯU HÀNH

Công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm loại bỏ các loại thuốc độc hại, các hoạt chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường, hiệu lực sinh học thấp. Từ năm 2017 đến nay, Bộ đã ban hành 06 quyết định để loại bỏ 14 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Ngoài ra, theo Thông tư 03/BNNPTNT ngày 12/7/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam thì hoạt chất Ethoprofos, Samonellea enteritidis var cũng không có tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Đặc biệt Ethoprofos là hoạt chất có trong một số thuốc bảo vệ thực vật Nokaph 10GR, Etocap 10 GR ... được bà con nông dân Bình Thuận thường sử dụng cho thanh long để trừ tuyến trùng.

Để giúp các hộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh cập nhập được thông tin và lộ trình các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật bị loại khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, xin cung cấp bảng thống kê lộ trình thuốc bảo vệ thực vật không được phép lưu hành theo thời gian, cụ thể như sau:

TT

Tên hoạt chất thuốc BVTV

Căn cứ loại bỏ

Thời gian không buôn bán/sử dụng

Ghi chú

1

Trichlorfon

QĐ 4154/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/10/2017

16/10/2017

Đã hết thời gian kinh doanh và sử dụng

Carbofuran

2

Ethoprofos

TT 03/2018/BNNPTNT ngày 12/7/2018

28/3/2018

Đã hết thời gian kinh doanh và sử dụng

3

Samonellea enteritidis var

TT 03/2018/BNNPTNT ngày 12/7/2018

28/3/2018

Đã hết thời gian kinh doanh và sử dụng

4

Carbendazim

QĐ 03/QĐ-BNN-BVTV ngày 03/01/2017

3/1/2019

Đã hết thời gian kinh doanh và sử dụng

Benomyl

Thiophanate - Methyl

5

2,4 D

QĐ 278/QĐ-BNN-BVTV ngày 8/02/2017

8/2/2019

Đã hết thời gian kinh doanh và sử dụng

Paraquat

6

Acephate

QĐ 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018

28/10/2019

 

Diazinon

Malathion

Zinc Phosphide

7

Glyphosate

Quyết định số 1186/QĐ-BNN-BVTV  ngày 10/4/2019

10/6/2020

 

8

Chlorpyrifos Ethyl

QĐ 501/QĐ-BNN-BVTV ngày 12/02/2019

12/2/2021

 

Fipronil

Các hộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cần lưu ý để buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng qui định của pháp luật./.

----------------

Thông tin liên hệ:

☎ Hotline: 088 970 6699

🖥 Website: https://hale.com.vn/

📧 Email: info@hale.com.vn

🏬 Địa chỉ: P.2104, Khu A, tòa nhà M3 - M4, 91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội