Loading...
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 58/2002/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2002 BAN HÀNH ĐIỀU LỆ BẢO VỆ THỰC VẬT, ĐIỀU LỆ KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÀ ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 58/2002/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2002 BAN HÀNH...

NGHỊ ĐỊNHCỦA CHÍNH PHỦ SỐ 58/2002/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2002 BAN HÀNH ĐIỀU...

  • 0 Bình luận
  • 08/12/2020
THÔNG TƯ  BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ...

THÔNG TƯBAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, CẤM...

  • 0 Bình luận
  • 04/12/2020
ĐĂNG KÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

ĐĂNG KÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

1. Mục đich sử dụngDùng để phòng trừ sinh vật gây hại thực vậtĐiều hòa...

  • 0 Bình luận
  • 04/09/2020
LỘ TRÌNH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT KHÔNG ĐƯỢC LƯU HÀNH

LỘ TRÌNH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT KHÔNG ĐƯỢC LƯU HÀNH

Công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật được Bộ Nông nghiệp và Phát...

  • 0 Bình luận
  • 28/08/2020
1900 5858 91